Nesten 40 millionar ekstra

Regjeringa vil bruke 37,7 millionar kroner meir på språk, litteratur og bibliotek i Statsbudsjettet for 2012, som blei lagt fram i føremiddag.

Nasjonalbiblioteket får ein auke på 21,1 millionar kroner. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Språkrådet får ein auke på 1,6 millionar kroner kvar. Støtteordningar til litteraturformål under Norsk kulturfond vert auka med 5,8 millionar kroner, ifølgje ei pressemelding frå Kulturdepartementet. Samla vert det gjort framlegg om 854 millionar kroner til språk, litteratur og bibliotekformål i budsjettframlegget for 2012. Her er den konkrete teksten frå proposisjonen som i dag blei overlevert Stortinget:

Norsk kulturfond
Målet med Norsk kulturråds støtteordninger til litteraturformål er å sikre et bredest mulig tilbud av nye bøker i bestemte sjangre, av allmenne kulturtidsskrift og nye norske tegneserier. Det gis to former for støtte: enten som innkjøp av bøker under en av de fem innkjøpsordningene for litteratur, eller som produksjonstilskudd. I tillegg kan det gis tilskudd til ulike litteraturprosjekt. Her legges det vekt på litteraturformidling, forsøk på å nå nye lesergrupper og på nye litterære uttrykksformer. Det gis også bidrag til tiltak som skal styrke kontakt mellom norske og minoritetsspråklige litterære miljøer. Midlene går til innkjøpsordningene for litteratur, til festivaler, produksjonsstøtte og til andre tiltak, jf. programkategoriomtalen. Avsetningen for 2012 foreslås økt med 5,8 mill. kroner til 160,7 mill. kroner.

Litteraturfestivalen på Lillehammer
Tilskuddet skal dekke driftsutgifter for knutepunktinstitusjonen Norsk litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene. Tilskuddet foreslås økt med 0,5 mill. kroner til 2,6 mill. kroner for 2012.
Økningen gir rom for å styrke satsningen på nynorsk litteratur.

Innkjøpsordninga
I statsbudsjettet 2010 ble det lagt inn en økning på litteraturområdet med om lag 9,7 mill kroner. Innkjøpsordningene fikk en økning på til sammen 7,2 mill. kroner. Svingningene i titteltall er en
utfordring i budsjetteringen av ordningene. Innkjøpsordningene for skjønnlitteratur for voksne og for barn- og ungdom er ennå under press, og forlagene måtte også i 2010 godta en forskuddsvis avkortning i utbetalingene på 10 pst. Sakprosaordningen ble etter en evaluering gjort permanent fra 2009 og fikk i 2010 en økning på 2,5 mill. kroner. I 2010 ble det påmeldt i alt 282 titler, hvorav 69 ble innkjøpt. Av 117 titler under ordningen for oversatt skjønnlitteratur ble åtte titler oversatt til norsk fra de største minoritetsspråkene i Norge.

Kulturrådet gjennomførte i 2010 et seminar om kvalitet og vurderingskriterier for alle rådets vurderingsutvalg og ankenemder. Erfaringsutvekslingen følges opp i 2011. Nasjonalbiblioteket, Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening, Norsk Tidsskriftforening og Kulturrådet startet i 2009 et samarbeid om formidling, «Ikke bare skjønt». Tiltaket presenterer innkjøpt sakprosa og tidsskrifter i folkebibliotekene i seminarer og åpne arrangement. Hittil har 13 fylker hatt besøk, og alle fylker skal være dekket innen en toårsperiode.

Under ein prosent av totalbudsjettet
Elektroniske bøker og digitale lydbøker utgjør i stigende grad en spesiell utfordring for tilpasning av støtteordningene, særlig innkjøpsordningene. Rådet startet i 2010 et samarbeidsprosjekt med ABM-utvikling (fra 1. juli 2010 Nasjonalbiblioteket) for å etablere teknisk infrastruktur og modeller for innkjøp og distribusjon av e-bøker til folkebibliotekene. Konferansen «Fra trykt til utrygt?» i Drammen samlet 250 deltakere fra hele litteraturfeltet til diskusjon om e-bøkenes tiltagende betydning, med vekt på bibliotekene. Innkjøpsordningen for kulturtidsskrift har i 2010 bidratt til at alle folkebibliotek fikk tilsendt alle utgaver av 15 utvalgte kulturtidsskrift. I tillegg ble 48 tidsskrift tildelt produksjonsstøtte. Tre av disse gir et minoritetsperspektiv i tema- og språkvalg. Kulturrådet etablerte i 2009 en tilskuddsordning for uke- og månedsaviser ut fra den tidligere budsjettposten «Ymse publikasjoner». Ordningen fikk nye retningslinjer og ble revidert i 2010, hovedsakelig innrettet mot ukeavisene. Ti av fjorten søknader ble innvilget. Månedsaviser vurderes heretter sammen med tidsskriftene.

Publikasjoner rettet mot eller utgitt av kulturelle minoriteter behandles under programmet Mosaikk, ordningen for støtte til oversettelser fra asiatiske og afrikanske språk. I 2010 mottok Norsk kulturråd 312 søknader om tilskudd utenfor innkjøpsordningene. Av disse mottok 214 støtte (69 pst.). Tilsvarende tall for 2009 var 289 søknader, hvorav 217 mottok støtte (75 pst.). Under avsetningen til litteraturfestivaler ble det i 2010 gitt tilskudd til 32 festivaler, mot 23 i 2009.

Det totale statsbudsjettet for 2012 er på i overkant av 1.000 milliardar. Nesten ni milliardar av desse kronene blir kanalisert gjennom Kulturdepartementet.

Kilde: http://www.bokogsamfunn.no/nesten-40-millionar-ekstra-fra-regjeringa/

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Nyheter.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s